Het CBL is geschrokken van de recente berichtgeving over de gevolgen van listeria in vleeswaren van het bedrijf Offerman. De betrokken CBL-leden hebben direct de nodige voorzorgsmaatregelen genomen door producten uit de schappen te halen en consumenten op te roepen de producten niet te consumeren en terug te brengen.

Listeria heeft onze volledige aandacht. Er is strikte wetgeving om listeria te voorkomen of te beheersen en producenten moeten aan de wetgeving voldoen en veilige producten afleveren. Daarnaast testen ook de afnemers of de producten hieraan voldoen.

Wederom blijkt de noodzaak om zo snel mogelijk informatie te delen tussen overheid en bedrijfsleven. Wij willen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NVWA in gesprek over het adequaat delen van informatie in de keten en met betrokken branches.