Vanmorgen heeft staatssecretaris Van Ooijen laten weten de overlegtafel over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik te beëindigen. Wij zijn teleurgesteld over dit besluit.

Wij hebben deze overlegtafel altijd gezien als een mooie aanvulling op wetgeving en beleidskeuzes van de overheid. De tafel was de plek om met een groot aantal partijen te overleggen en ervaringen uit te wisselen. Concrete acties die door dit overleg zijn opgezet zijn onder andere de e-learnings gericht op het naleven van NIX18 en het aanscherpen van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Supermarkten blijven zich uiteraard committeren aan de doelstellingen om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Hetzelfde geldt voor de algemene doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord, die zich bijvoorbeeld ook richten op overgewicht. Wij bekijken op dit moment hoe wij hier verder concreet invulling aan zullen geven.