Verduurzaming en behoud van biodiversiteit zijn voor de supermarktorganisaties van groot belang. Zoals ook blijkt uit het rapport van Greenpeace stellen alle supermarkten daarom extra eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een onderdeel van de productie van groenten en fruit, ook van biologische producten. Het CBL kan zich er echter in vinden dat Greenpeace aangeeft dat er nog winst valt te behalen waar het gaat om duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zijn voedselveiligheid, verminderen en voorkomen van onnodig gebruik belangrijke uitgangspunten.
Het CBL praat met boeren, telers, leveranciers en producenten van gewasbeschermingsmiddelen om ambities op elkaar af te stemmen en tot concrete acties te komen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen. Samenwerking in de keten is voorwaarde voor succes. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is daarvoor het aangewezen platform. In de Alliantie werken LTO Nederland, FNLI (levensmiddelenindustrie), Veneca (cateraars) en KHN (horeca) samen om de voedselketen te verduurzamen.
Greenpeace gaat te kort door de bocht door te stellen dat er geen initiatieven worden genomen door boeren en telers. Die initiatieven zijn er en supermarkten werken graag mee om deze te versnellen. Bovendien zijn de supermarkten het grootste verkoopkanaal van biologische producten. De boeren en telers die aan de Nederlandse supermarkten leveren spreken vaak met hun afnemers over mogelijkheden om te verduurzamen. Het CBL is in gesprek met Greenpeace en heeft aangegeven in ketenverband te willen samenwerken. De eerste stappen zijn al gezet. “Wij spreken regelmatig met Greenpeace en vragen hen constructief mee te denken hoe wij samen met de sector verbeteringen kunnen realiseren,” aldus Marieke Doolaard, manager duurzaamheid van het CBL.