Het CBL is geschrokken van het onderzoek van Eyes on Animals. In het rapport ontbreekt echter bewijs dat de onacceptabele praktijken zoals die zijn geconstateerd door Eyes on Animals, ook betrekking hebben op producten die in Nederlandse supermarkten worden verkocht. Supermarkten eisen van hun leveranciers dat zij zich aan de wet houden. Het is de taak van de wetgever om hierop toe te zien.
Wanneer exporteurs in derde landen EU-regels overtreden, is dat een ernstig vergrijp, zeker wanneer het gaat om basale dierwelzijnsregels. Deze exporteurs dienen uitgesloten te worden van handel met Europa. Het CBL zal de FVO, de organisatie die toeziet dat Europese regels in het buitenland worden nageleefd, om opheldering vragen.
Lees hier de brief aan de FVO.
Lees hier het antwoord op onze brief.