"De bewering van Wakker Dier dat er afspraken zouden zijn gemaakt over het aanbiedingen- en prijsbeleid van supermarkten is volstrekt onjuist. Binnen het CBL wordt nooit en te nimmer gesproken over prijs. Dat is alleen al vanwege de Mededingingswet onmogelijk. Welke producten er in de aanbieding zijn en met welke prijs, is een zaak die alleen de bedrijven zelf aan gaat en geen gezamenlijk onderwerp van gesprek is."