De laatste tijd is er veel aandacht voor het gebruik van koperoxichloride in de biologische aardappelteelt. Er werd gemeld dat sommige biologische telers het middel, dat als bladbemester in de biologische teelt is toegestaan, in te hoge hoeveelheden gebruiken. Het doel hiervan is dan niet alleen bemesting, maar ook bestrijding van de ziekte phytophthora, wat op deze manier niet is toegestaan binnen de biologische teelt.
De supermarktbranche keurt deze werkwijze ten strengste af, producten moeten volgens de wettelijke eisen geproduceerd worden. Dit betekent niet dat de branche het gebruik van het middel als geheel afkeurt zolang dit wettelijk is toegestaan. 
Uiteraard gaan supermarktorganisaties met hun leveranciers in gesprek wanneer zij oneigenlijk verbruik vermoeden. Extra residu-analyses van aardappels bieden geen uitsluitsel over het gebruik, omdat de stof koper altijd al in verschillende hoeveelheden in de aardappelknol aanwezig is, en afhankelijk van o.a. het teeltgebied of type aardappel sterk kan vari�ren. Daarom roept de branche de overheid/de NVWA op om extra aandacht te besteden aan de juiste toepassing van middelen en maatregelen te nemen bij overtreding.