Het CBL heeft staatssecretaris Van Rijn laten weten dat de supermarktbranche een convenant wil sluiten met de overheid om uiterlijk in 2020 de tabaksproducten in alle Nederlandse supermarkten te hebben afgedekt. Hiermee is Nederland het eerste land ter wereld waar een vrijwillige display ban door supermarkten wordt ingevoerd.
Dit voornemen willen wij uitvoeren op een wijze die verenigbaar is met het mededingingsrecht. De wijze van afdekken wordt door de individuele supermarkten bepaald. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van de producten onder de toonbank, achter een niet transparante schuif- of klapdeur, achter een gordijn, etc.
Verder heeft het CBL aangegeven het belangrijk te vinden dat ook andere verkooppunten van tabak vergelijkbare stappen zetten. Daarom heeft het CBL de Staatssecretaris gevraagd zich ervoor in te zetten dat andere verkooppunten het convenant ondertekenen.