Het CBL is verheugd dat alle training en voorlichting door supermarkten rondom de verantwoorde verkoop van alcohol en tabak zijn vruchten afwerpen. Er is duidelijk sprake van een stijgende lijn. Voor de verkoop van alcohol is de naleving gestegen van 52,5 naar 63,3%.  Voor tabak is het nalevingspercentage 71,8%, dit was 58,1%.
De positieve stijging laat zien dat de intensieve en veelzijdige manier waarop supermarktorganisaties het toezicht op de leeftijd verankeren in hun bedrijf succesvol is. Het zet de branche aan ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen, waarbij training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles centraal staan. Het CBL verwacht dan ook dat de stijgende lijn zich voortzet.
Het CBL is ook verheugd met het voornemen van het Ministerie om zich meer in te zetten op de sociale norm geen alcohol onder de 18, zodat ook ouders en meerderjarige vrienden van minderjarigen zich meer gaan houden aan deze norm.