Voedselveiligheid en kwaliteit is de eerste prioriteit van de levensmiddelensector. Het CBL roept Foodwatch op te stoppen met onnodige en zelfbedachte eisen voor zaken waarvoor geen wettelijke onderbouwing geldt.

Foodwatch roept consumenten op een email te sturen naar supermarktketens om producten met bepaalde kleurstoffen uit de schappen te weren. Het gaat hier om vijf zogenaamde azo-kleurstoffen en E104 (Chinolinegeel). Zij baseren hun actie op Engels onderzoek dat zegt dat er een verband zou zijn tussen de stoffen en gedrag van kinderen. De EFSA (European Food Safety Authority, de Europese instantie die beoordeelt of additieven voor voedsel veilig zijn) heeft op basis van een groot aantal onderzoeken geoordeeld dat de kleurstoffen veilig zijn en er geen relatie is tussen de stoffen en gedrag van kinderen. Wel is in de Etiketteringsverordening bepaald dat bij de aanwezigheid van vijf van de zes azo-kleurstoffen  (E102, E110, E122, E124 en E129) er een waarschuwing op het etiket moet staan.

Ook het Voedingscentrum stelt op haar website dat de azo-kleurstoffen veilig zijn. Desondanks vindt Foodwatch dat producten met deze stoffen helemaal niet verkocht mogen worden. Hiermee gaan zij verder dan Europese wetgeving. Uiteraard staat het producenten en retailers vrij om naar alternatieven te zoeken, zonder dat dit wettelijk verplicht is. Maar met de actie doet Foodwatch aan onnodige bangmakerij. Net als voor andere additieven zijn voor bovengenoemde kleurstoffen ADI’s (aanvaardbare dagelijkse inname) opgesteld. Als fabrikanten zich daaraan houden, is het gebruik veilig. Mocht een consument toch een product willen kiezen dat geen azo-kleurstoffen bevat dan kan hij of zij een goed geïnformeerde keuze maken door het etiket te lezen.