“Het CBL is verrast door het vonnis van de rechtbank Den Haag van 9 maart inzake het Ageviewers systeem. Het CBL is het niet eens met deze uitspraak en zal hoger beroep instellen. De rechtbank heeft de CBL Code “Verantwoorde Alcoholverkoop in de supermarkt” en de CBL Campagne “Noggeen20” nietig verklaard op grond van de Mededingingswet, omdat de Code en de Campagne uitgaan van de controle van de leeftijd van klanten die alcohol kopen in de supermarkt op een wijze die de toepassing van het Age Viewers systeem zou uitsluiten. De Code en de Campagne hebben echter niet de bedoeling om enig leeftijdscontrolesysteem uit te sluiten. De Code en de Campagne zijn slechts bedoeld om de leden van het CBL ertoe aan te zetten dat zij de leeftijd van klanten die alcohol kopen controleren. Welk systeem de supermarkten daarvoor hanteren is uitdrukkelijk overgelaten aan iedere individuele supermarkt. Dit heeft het CBL al eerder aangegeven in een persbericht op 6 oktober 2014. De nietigverklaring van de Code en de Campagne door de rechtbank is bedoeld om een einde te maken aan de veronderstelde uitsluiting van toepassing van het Ageviewers systeem. Omdat de Code en de Campagne de toepassing van dit systeem niet uitsluiten, is de nietigverklaring naar de mening van het CBL overbodig. De rechtbank heeft verder bepaald dat in een schadestaatprocedure uitgemaakt moet worden of de producent van het Ageviewers systeem schade heeft geleden als gevolg van de veronderstelde uitsluiting. Het CBL zal zich onverminderd blijven inzetten voor verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt.”