Het CBL reageert positief op het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar territoriale leveringsbeperkingen, uitgevoerd door Ecorys. Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie bleek al dat territoriale leveringsbeperkingen (TLB’s) ervoor zorgen dat Europese consumenten minstens 14 miljard euro teveel betalen voor hun boodschappen. In het vandaag gepubliceerde onderzoek wordt bevestigd dat TLB’s ook in Nederland voor beperkingen zorgen.

Het CBL vindt het goed dat het kabinet onderzoek heeft laten doen naar de effecten van TLB’s in Nederland. Dat was noodzakelijk, want na dertig jaar Europese markt blijkt namelijk dat deze nog niet volledig functioneert. Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen van TLB’s drieledig zijn: de consumentenprijs stijgt, het aanbod van producten wordt beperkter en de winstmarges van fabrikanten stijgen.

Consumenten betalen onnodig hogere prijzen
Supermarkten merken al langere tijd dat er niet vrij ingekocht kan worden binnen de interne markt, waardoor consumenten onnodig hogere prijzen betalen dan in andere landen binnen de EU voor dagelijkse boodschappen. In sommige gevallen zijn producten hierdoor zelfs helemaal niet verkrijgbaar.

Probleem moet Europees worden opgelost
Het vandaag gepubliceerde rapport is een goede start. Het CBL blijft oproepen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de TLB’s op Europees niveau uit te bannen en een interne markt voor iedereen te realiseren. Het CBL stelt daarom een tweeledige oplossing voor:

  • Een B2B Geoblocking Verordening: een Business-to-Business (B2B) Geoblocking Verordening kan een consument veel voordeel bieden. Wat het CBL betreft is dit de meest noodzakelijke oplossing. Deze verordening zou discriminatie door grote fabrikanten op basis van de vestigingsplaats van de detailhandelaar in de interne markt verbieden en het vrije verkeer van goederen garanderen.
  • In de tussentijd is het verplicht maken van ‘EU-proof’-etiketten, die voldoen aan eisen van alle EU-lidstaten, een belangrijke stap. Op deze manier wordt het voor bedrijven eenvoudiger om hun producten in heel de Europese Unie te verkopen.

Meer informatie hierover is te vinden in het position paper van het CBL.

Maak de belofte van de interne markt waar
Het CBL roept de Nederlandse overheid op om zich bij de Europese Commissie hard te maken voor Europese wetgeving om geoblocking tegen te gaan en etiketteringseisen te harmoniseren. Nederland zelf kan het goede voorbeeld geven door onnodige handelsbelemmeringen op nationaal niveau weg te nemen.

Tenslotte doet het CBL een dringende oproep aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Volgend jaar zijn er weer Europese verkiezingen. “Wij roepen alle politieke partijen in Europa op om een verbod op TLB’s op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. Dan wordt na dertig jaar de Europese interne markt weer meer één”, aldus Marc Jansen, directeur van het CBL.