Supermarkten proberen het voor de consument zo goed mogelijk op te lossen, maar zijn ook gebonden aan wetgeving. Het CBL hoopt met de pluimveehouders dat de ophokplicht zo snel als verantwoord is wordt afgeschaft. Zodat de kippen weer naar buiten kunnen en de consument weer gegarandeerde vrije uitloopeieren kan kopen.
Niet alleen de pluimveehouders, ook supermarktorganisaties maken extra kosten door de vogelgriepcrisis. Bijvoorbeeld door extra kosten voor nieuw verpakkingsmateriaal en personeelskosten in winkels en op de hoofdkantoren om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.
Het CBL spreekt van zware en ernstige beschuldigingen van de pluimveehouders waarvoor zij geen afdoende onderbouwing hebben gezien.

Wat betreft de verpakkingen:
Wettelijk gezien mogen de eieren van de opgehokte kippen die normaal gesproken vrije uitloop hebben, niet meer als vrije uitloop eieren worden verkocht. De overheid heeft de verschillende toegestane mogelijkheden voor het verpakken van deze eieren aangegeven: Verkoop van de voormalig vrije uitloop eieren is toegestaan in een scharrelei-doos (als scharrelei) of in een vrije uitloopei-doos met een sticker/wikkel waarop staat dat het tijdelijk scharreleieren betreft. De supermarktorganisaties hebben hier vanaf het begin af aan hun eigen keuze uit gemaakt, afhankelijk van de mogelijkheden van hun toeleverancier. Het CBL is bij die keuze niet betrokken.

Voor biologische eieren geldt een andere wettelijke bepaling: deze mogen nog steeds als biologisch worden verkocht.