Wij herkennen ons niet in de nalevingscijfers van de verkoop van tabak die de NVWA heeft gepubliceerd. Het nalevingspercentage was in 2018 70,9%. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Nuchter, dat gedaan is in opdracht van het CBL. In het onderzoek van de NVWA worden supermarkten in dezelfde categorie gezet als avondwinkels en buurtsupers. Zij zijn niet aangesloten bij het CBL en scoren meestal slechter in nalevingsonderzoeken. De supermarktbranche zet zich actief in op verbetering van de naleving. Wij zijn aangesloten bij de NIX-18-campagne. Om medewerkers te trainen op het juist checken van de leeftijd is een online training ontwikkeld ‘Soms moet je nee verkopen’. Jaarlijks volgen 100.000 supermarktmedewerkers deze training. In de week van NIX Zonder ID heeft het CBL de NIX Challenge ingezet, een interactief spel waarin supermarktmedewerkers van zoveel mogelijk mensen de leeftijd inschatten. Hiermee werd extra aandacht gevraagd voor het tonen en checken van het ID van jongeren die tabak of alcohol willen kopen in winkels of horeca.