Supermarkten werken dagelijks aan het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol. De afgelopen twee jaar is daar door verschillende supermarkten extra werk van gemaakt binnen een pilot in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. In deze pilot werd er door vier gemeenten, samen met vier supermarktketens, geëxperimenteerd met horizontaal toezicht op de naleving, waarbij samenwerking het sleutelwoord is.

Zowel de gemeenten als de supermarktketens zijn positief over de aanpak. Momenteel wordt, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gekeken of er een voortzetting van deze samenwerking mogelijk is.

Best practices
De pilot – uitgevoerd door Bureau Objectief – heeft verder verschillende best practices opgeleverd op het gebied van het goed organiseren van het beleid op naleving van supermarkten. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop kassamedewerkers worden geïnstrueerd. Op dit moment moet iedere supermarktmedewerker al een e-learning volgen voor hij of zij aan de slag gaat in de supermarkt. De pilot heeft duidelijk gemaakt dat ook fysieke trainingen of een activatie, zoals de bestaande NIX Challenge, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de naleving. Dat geldt ook voor het informeren van de klant in de supermarkt. Goede campagnematerialen over de geldende regels en het belang van deze afspraken zijn hierbij essentieel. Hier kan de NIX18-campagne een belangrijke rol in spelen.

De pilot maakt duidelijk dat het op een verantwoorde manier verkopen van alcohol een forse gezamenlijke inspanning vergt. “Dat geldt voor supermarkten, gemeenten en de overheid, maar ook voor de klant zelf. Alleen door samen te blijven werken, kunnen we ervoor zorgen dat jongeren geen alcohol meer kunnen kopen”, aldus Zindi van der Velden, manager Public Affairs van het CBL. De komende tijd gaat het CBL aan de slag met de aanbevelingen die uit de pilot zijn gekomen.