Het CBL, de brancheorganisatie voor de supermarkten en foodservicebedrijven, tekent vandaag het Nationaal Preventieakkoord. Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven samen met de overheid en maatschappelijke organisaties werkt aan een gezonder Nederland. Het Nationaal Preventieakkoord zet in op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. Het CBL tekent voor de onderdelen overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor de supermarktbranche is dit akkoord geen startpunt om bij te dragen de Nederlandse bevolking gezonder te maken. Het Preventieakkoord is voor ons een stimulans om door te gaan met het helpen van de consument bij het maken van de gezonde keuze.
Al jaren werken wij eraan om de consument de gezonde keuze te laten maken of in het geval van alcohol en tabak ‘nee’ te verkopen als hij of zij te jong is. Met ons commitment in dit Preventieakkoord bouwen wij onze activiteiten op het vlak van gezondheid verder uit en verbeteren wij onze aanpak waar mogelijk. Zo gaan wij meer communiceren over producten uit de Schijf van Vijf om de consument te verleiden gezondere producten te kopen. Ook zetten we extra stappen in het beperken van kindermarketing en maken wij met de overheid de afspraak dat er snel een nieuw voedselkeuzelogo komt.
Een ander onderwerp dat binnen supermarkten al jaren hoog op de agenda staat is de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak. Hier zie je een duidelijk verschil met de andere verkooppunten. Het CBL leidt ieder jaar 100.000 medewerkers op om op verantwoorde wijze alcohol en tabak te verkopen met een eigen e-learning. In 2030 is onze doelstelling om een nalevingspercentage van 100% te behalen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat ieder verkoopkanaal zich aan deze ambitie heeft verbonden. Ondanks dat supermarkten niet gevraagd zijn om mee te praten over roken nemen we ook hier onze verantwoordelijkheid. In 2020 is alle tabak uit het zicht verdwenen bij supermarkten. Bij een groot deel van de Nederlandse supermarkten is dat nu al het geval. Daarnaast zetten wij ons in om het roken onder de 300.000 medewerkers bij supermarkten verder te ontmoedigen.
Met het Preventieakkoord schaart het CBL zich, samen met tientallen partners, achter ambitieuze doelen. Voor supermarkten en foodservicebedrijven vergt het enorme inspanningen om de doelen te halen. Er is veel werk aan de winkel.