Het nieuwe Kabinet moet voldoende aandacht en waardering hebben voor alle spelers in de agri-foodketen. De Nederlandse supermarkten en foodservicebedrijven hebben deze wens neergelegd bij informateur Edith Schippers. ‘Aandacht voor het belang van de beschikbaarheid van gezond, veilig, betaalbaar en lekker voedsel en de essentiële rol van supermarkten en foodservicebedrijven is hierbij van groot belang’ aldus Bert Roetert, voorzitter van het CBL, in een brief aan de informateur.
Stimuleren van een sterke sector
Het CBL vraagt in de brief aandacht voor de stimulerende kracht en sociale functie van supermarkten in Nederland. Om dit ook in de toekomst zo te houden, wordt aan het nieuwe Kabinet gevraagd om ondernemerschap te stimuleren en niet te frustreren met een hoge regeldruk. Een voorbeeld hiervan is de zondagsopening van supermarkten. Waar dit gewenst is door de plaatselijke bevolking zou zondagsopening mogelijk moeten blijven. Dit is in het belang van iedereen die door drukke agenda’s op verschillende tijden boodschappen wil kunnen doen.
Elke dag goed en gezond eten
Ook op het gebied van goed en gezond eten is extra regelgeving nodig noch wenselijk. Het huidige lage BTW-tarief op levensmiddelen draagt bij aan de toegankelijkheid van voedsel voor de Nederlandse burger. Een verhoging van het BTW-tarief of accijnsheffingen, al is het maar op één productgroep wordt dan ook afgeraden door het CBL. In het kader van het stimuleren van gezonde leefpatronen wordt gewezen op de bijdragen van de Nederlandse supermarkten, bijvoorbeeld via het verbeteren van de samenstelling door het verminderen van zout en suiker in producten. Volgens het CBL moet het nieuwe Kabinet investeren in structureel voedselonderwijs voor ieder kind, op iedere basisschool in Nederland. ‘Voorlichting over gezonde consumptiepatronen blijk namelijk keer op keer essentieel als het gaat om het stimuleren van gezondheid. Gezond eten begint bij gezond verstand’ aldus Roetert.
Laat de markt haar werk doen
Supermarkten en foodservicebedrijven werken continue aan verduurzaming van de voedselketen. Dit wordt samen met boeren, tuinders en leveranciers opgepakt. Wetgeving voor verdere verduurzaming van voedsel zorgt enkel voor belemmering van huidige én nieuwe initiatieven en het ondermijnt een gezond verdienmodel. Het CBL pleit daarom voor een ondersteunende en faciliterende rol van de overheid. Essentieel hierbij is dat het nieuwe Kabinet moet blijven zoeken naar ruimte binnen de huidige mededingingswet om samenwerking in de keten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk te maken. Alleen op die manier kunnen de Nederlandse supermarkten zich samen met ketenpartners in blijven zetten voor voedsel dat gezond, veilig, betaalbaar en lekker is.