Nederlanders maken zich nog altijd zorgen over de toekomstige economische ontwikkelingen en hun eigen financiële situatie. Consumenten vinden de tijd ongunstig voor het doen van grote aankopen. Maar ook voor de dagelijkse boodschappen blijft de Nederlander kritisch kijken naar de inhoud van zijn portemonnee. Er moet daarom beleid komen dat gericht het consumentenvertrouwen vergroot.
Het kabinet heeft de afgelopen jaar de economische crisis vooral willen bestrijden met versoberingsmaatregelen die hebben geleid tot lastenverzwaringen. Alle aandacht ging uit naar het gezond maken van de overheidsfinanciën en de hoop werd gericht op de exportsector als traditionele aanjager van de Nederlandse economie. Dit beleid miskent het belang van consumentenvertrouwen voor onze economie, ten koste van de binnenlandse bestedingen en het op de nationale markt gerichte bedrijfsleven. Werken aan een gezonde overheidshuishouding en verbeteren van de export leidt niet tot herstel van de economie zolang consumenten de handen op de knip houden.
Het CBL roept het kabinet op zijn blik op de burger en de nationale markt te richten door herstel van het consumentenvertrouwen als prioriteit te benoemen. Dat herstel van vertrouwen begint bij de verbetering van de koopkracht. Verlaag de belastingdruk en draai de accijnsverhogingen terug. Verlaag de premies en laat de premieontvangers kritisch naar hun balans en uitgaven kijken. Bezuinig op het overheidsapparaat en het woud aan collectieve uitgaven. Hierdoor gaat het besteedbaar inkomen voor de burger omhoog en de lasten voor het bedrijfsleven naar beneden. Twee vliegen in één klap. Zorg er ook voor dat werken weer aantrekkelijk wordt voor zowel de werknemer als de werkgever. Het recept voor een meer flexibele arbeidsmarkt ligt op de plank.
Daarnaast roepen wij het kabinet op om lokale ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen waardoor de werkgelegenheid aantrekt. Maar investeer ook in het verbeteren van voorzieningen in buurten, wijken en dorpen en zorg ervoor dat het schoon en aantrekkelijk is om te wonen, werken en leven in ons mooie Nederland.
Wij zijn ervan overtuigd dat het kabinet met deze relatief eenvoudige maatregelen en de blik op de burger kan zorgen voor herstel van het consumentenvertrouwen en daarmee herstel van de economie.