Supermarktorganisaties en foodservicebedrijven in Nederland hebben besloten om op korte termijn verdere stappen te ondernemen om samen met Nederlandse boeren en tuinders en maatschappelijke organisaties te komen tot een breed gedragen duurzaamheidsstandaard met een goed verdienmodel voor deelnemende boeren en tuinders met de focus op versproducten van Nederlandse bodem.

De duurzaamheidsstandaard moet onafhankelijk, ambitieus, transparant, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij het traject van Beter voor Natuur & Boer naar een Topkeurmerk het uitgangspunt is voor de branche. De duurzaamheidsstandaard moet voldoen aan de vereisten die Milieu Centraal stelt aan Topkeurmerken.

Veel supermarkten en foodservicebedrijven werken vaak al langjarig met boeren en tuinders in ketens waar producenten en afnemers elkaar kennen. Dit is nodig om de betrokken boeren en tuinders een adequate vergoeding te geven voor extra aandacht voor natuur, milieu en dierwelzijn.

Op deze manier wil de Nederlandse Levensmiddelenhandel bijdragen aan de transitie naar een nieuw en toekomstbestendig voedselsysteem in Nederland.

Klik op de volgende link om meer over ons initiatief te lezen.