Vanaf vandaag is de nieuwe Alcoholwet van kracht. Het CBL en de aangesloten supermarkten houden zich strikt aan de wet- en regelgeving van de overheid. De supermarkten, aangesloten bij het CBL, zijn goed voorbereid op de nieuwe Alcoholwet. De NVWA geldt vanaf 1 juli als toezichthouder op naleving van de nieuwe Alcoholwet.

Eén van de belangrijkste maatregelen is een verbod op kortingen van meer dan 25 procent op alcoholhoudende drank. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan dat het voornaamste doel van deze prijsmaatregel is om problematisch alcoholgebruik te voorkomen door het verkleinen van de prikkel voor consumenten om meer alcoholhoudende dranken te kopen dan ze eigenlijk van plan waren. Verder staan in de nieuwe Alcoholwet verschillende regels over de verkoop van alcoholhoudende drank op afstand.

Strafbaarheid van wederverstrekking
Een ander belangrijk punt in de wetgeving is dat de zogenaamde ‘wederverstrekking’ per 1 juli 2021 strafbaar wordt. Het CBL is hier altijd voorstander van geweest. Deze maatregel betekent in de praktijk dat degene die een minderjarige alcohol ‘doorgeeft’, strafbaar is. Dit is volgens het CBL een positieve ontwikkeling. Supermarkten spannen zich in om wederverstrekking te voorkomen door bij groepen de regel te hanteren: ‘samen kopen = samen legitimeren’.

Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’
Vanuit het CBL is een Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’ beschikbaar. Ook heeft het CBL een checklist opgesteld met daarin alle eisen waaraan moet worden voldaan bij de verkoop van alcoholhoudende drank op afstand. Ook is een voorbeeld van een geborgde werkwijze beschikbaar.

Meer informatie over de nieuwe Alcoholwet
Voor meer informatie over de nieuwe Alcoholwet, verwijzen wij graag door naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die vanaf 1 juli geldt als toezichthouder op naleving van de Alcoholwet.