De supermarktsector heeft een nalevingspercentage van 62% bereikt, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) naar de naleving van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol en tabak. Dit is een stijging van ruim 14% ten opzichte van vorig jaar. Het CBL is blij met deze stijgende lijn.
De positieve stijging laat zien dat de intensieve en veelzijdige manier waarop supermarktorganisaties het toezicht op de leeftijd verankeren in hun bedrijf succesvol is. Het zet de branche aan ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen, waarbij training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles centraal staan.
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat meerdere ketens een nalevingspercentage van 80% en hoger hebben bereikt. De succesvolle ervaringen worden onderling gedeeld binnen het CBL om ketens die achterblijven te inspireren met best practices.
Iedere supermarktketen heeft zijn eigen aanpak, waarin een aantal pijlers centraal staan. Alle kassamedewerkers hebben een training verantwoorde alcoholverkoop gevolgd, waar zij leren wat de wettelijke regels zijn en hoe zij die het beste kunnen uitvoeren. Alle supermarktketens doen actief mee aan de NIX18-campagne en informeren de klant bij binnenkomst, het schap en bij de kassa.  De ketens controleren hun vestigingen regelmatig op een verantwoorde manier van alcoholverkoop, naast de controles van gemeenten, het CBL (twee keer per jaar) en het ministerie van VWS (jaarlijks). Ook wordt er veel aandacht aan besteed tijdens  teamoverleggen, wekelijkse vergaderingen en in de kantines van vestigingen om het hele team van een supermarkt scherp en alert te houden.  
Helaas beperkt de Drank- en Horecawet op een belangrijk punt de uitvoering van de wet op de werkvloer. Zo is een minderjarige in het bezit van alcohol overal strafbaar – in het café, op de sportvereniging – maar niet in de supermarkt. De kassamedewerker wordt hierdoor niet gesterkt in de uitvoering van zijn of haar werk, terwijl bijvoorbeeld de barman de verantwoordelijkheid deelt met de minderjarige koper.
Daarnaast zien we steeds meer verschillen in het alcoholbeleid bij gemeenten. Het is van groot belang dat gemeenten een eenduidig beleid voeren ten aanzien van alcoholverkoop. Het komt nu vaak voor dat de ene gemeente andere regels heeft dan de gemeente verderop. Dit leidt tot complicaties voor de ketens die in verschillende gemeenten werkzaam zijn. Daarom roept het CBL de Vereniging Nederlandse Gemeenten op om te zorgen voor uniformiteit.