De supermarktsector heeft een nalevingspercentage van 67% bereikt, blijkt uit onderzoek van het CBL naar de naleving van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol en tabak. Dit voorjaar lag de naleving nog op 62%. Het CBL is blij met deze stijgende lijn.

De positieve stijging laat zien dat de intensieve en veelzijdige manier waarop supermarktorganisaties het toezicht op de leeftijd verankeren in hun bedrijf succesvol is. Het zet de branche aan ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen, waarbij training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles centraal staan. Uiteraard is de branche pas helemaal tevreden wanneer de naleving 100% is.

Het CBL vindt dat de andere verkooppunten die nu ver achterblijven, zoals horeca, zelfstandige slijters onder eigen naam en sportkantines, flink in moeten zetten om hun naleving sterk te verbeteren. Het is van groot belang dat alle partijen –gemeenten, verstrekkers, industrie, ouders, scholen, maatschappelijke organisaties, en zeker ook de jongeren zelf– gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om overmatige alcoholconsumptie door jongeren aan te pakken.

De leeftijdgrens van 18 jaar moet de nieuwe maatschappelijke norm worden. Dit maakt ook het werk van de kassamedewerker die nee moet verkopen, makkelijker. 73% van de ouders en 61% van de jongeren vindt het normaal dat jongeren onder de 18 niet drinken.