Uit de Monitoring van het gehalte aan keukenzout in diverse levensmiddelen van de NVWA blijkt dat het zoutgehalte in levensmiddelen langzaam maar zeker dalende is. Ten opzicht van 2011 is het gemiddelde zoutgehalte van de gemeten producten in 2013 met 9% gedaald. De productgroepen (groente)conserven, kaas en brood daalden het sterkst met respectievelijk 27%, 24% en 15%.
Het CBL is verheugd met de daling in de cijfers. De NVWA monitort sinds 2009 jaarlijks tien productgroepen (brood, chips & zoutjes, conserven, (diepvries)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek & banket, sauzen, soep en vleeswaren). Het is goed om te constateren dat in de productgroepen waarover samen met de industrie branchebrede afspraken zijn gemaakt duidelijk een positieve ontwikkeling zichtbaar is.
Begin dit jaar heeft het CBL samen met de FNLI, KHN, Veneca en het ministerie van VWS het Akkoord Verbetering Productsamenstelling ondertekend. Alle partijen uit het akkoord zetten zich voor de verbetering van de samenstelling van productgroepen en recepturen. Op dit moment wordt gewerkt aan afspraken over de productgroep koek en banket en soepen en sauzen. Over de reductie van zout en verzadigd vet in vleeswaren zijn in 2013 afspraken gemaakt die op dit moment worden uitgevoerd.