CBL en VNV bieden Convenant Herformulering Vleeswaren aan

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) bieden vandaag het Convenant Herformulering Vleeswaren aan Helma Neppérus, voorzitter van de vaste Kamercommissie VWS aan. In het convenant staan afspraken over het verminderen van zout en verzadigd vet in vleeswaren.

Het aanbod producten dat past in een gezonde leefstijl wordt steeds groter. Het  convenant tussen fabrikanten van vleeswaren en supermarkten is hier het bewijs van. Met dit convenant worden de vleeswaren die in de supermarkt liggen beter van samenstelling. In een periode van twee jaar wordt er 10% zout en 5% verzadigd vet verminderd. Beide branches zijn blij met de bereikte overeenstemming. “De consument wil dat producten gezond en lekker zijn”, volgens Marc Jansen van het CBL. “Die combinatie is de grote uitdaging waar we nu voor staan en waar we graag samen de schouders onder zetten”.

De leden van het CBL en de VNV hebben gezamenlijk maximumnormen vastgesteld voor het zout- en/of verzadigd vetgehalte per product of productgroep. De nauwe samenwerking en afstemming over de samenstelling van producten tussen retail en fabrikanten is bijzonder, maar ook noodzakelijk. “Eén van de kritische succesfactoren voor herformulering is dat er geen verschillen in zoutgehalte ontstaan bij varianten van een zelfde product. Doordat we de normen gezamenlijk hebben vastgesteld en deze ook vastgelegd worden in de inkoopspecificaties van supermarkten  gaat dit niet gebeuren.”, zegt Richard van der Kruijk van de VNV.

Minister Schippers van VWS heeft in haar brief aan de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Preventie (NPP) aangegeven dat verbeterde samenstelling van producten een belangrijke stap in de richting van een gezonder Nederland is. De VNV en het CBL waren hier al voortvarend mee aan de slag gegaan en hopen dat door dit gezamenlijke initiatief én de oproep van de Minister ook andere verkoopkanalen hun verantwoordelijkheid nemen.

Buitenlandse vleeswaren die vanwege wet- en regelgeving op een bepaalde manier samengesteld of geproduceerd moeten worden (bijvoorbeeld vanwege beschermde oorsprongsbenaming), zijn buiten beschouwing gelaten.