Foodwatch presenteerde deze week de resultaten van hun onderzoek naar toegevoegd suiker in groenteconserven. Aan bijna de helft van de producten is suiker toegevoegd. Volgens foodwatch dragen deze onzichtbare suikers bij aan gezondheidsproblemen.  
De supermarktbranche onderschrijft de visie van foodwatch dat toegevoegde suiker daar waar mogelijk uit verwerkte groenteproducten moet verdwijnen. Daarom is de retail, samen met de groentenverwerkende fabrikanten het afgelopen najaar al een traject begonnen om een nieuwe stap te zetten in reductie van zout én suiker in verwerkte groenten. Dit is een vervolg op de 30% zoutverlaging die de afgelopen jaren is doorgevoerd. Op dit moment vinden er smaaktesten voor de nieuwe groentenconserven plaats. Het is de bedoeling dat de producten met de verbeterde samenstelling vanaf de zomeroogst geproduceerd zullen worden. 
Het wijzigen van de samenstelling van producten moet zorgvuldig gebeuren. Suiker en zout spelen een rol in de smaak, maar hebben ookeen belangrijke technische functie. Bij te grote reducties in een keer, kan het product zodanig veranderen dat mensen of zelf suiker of zout gaan toevoegen, of het product niet meer kopen. Terwijl het eten van groenten juist veel meer gestimuleerd moet worden. De groentenconsumptie van de gemiddelde consument ligt nog steeds ver onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Wij zetten ons daarom gezamenlijk met de industrie in om het aanbod verwerkte groenten gezonder te maken en het eten van groente daarmee voor de consument gemakkelijker te maken.
Overigens wordt, zoals ook uit hetonderzoek van foodwatch blijkt, aan het grootste deel van de producten geen suiker toegevoegd en bevatten deze producten alleen de van nature voorkomende suikers.