Het CBL is blij met de publicatie van het rapport Sorgdrager over de fipronilcrisis. Bijna een jaar na het uitbreken van deze crisis heeft de commissie haar onderzoek naar het handelen van de diverse partijen tijdens en na de crisis afgerond. De commissie constateert dat voedselveiligheid bij overheid en bedrijfsleven nog prominenter op het netvlies moet staan en doet hiervoor een aantal concrete aanbevelingen.
Een groot aantal van de aanbevelingen dat de eiersector betreft, is in een eerder gepubliceerd rapport van de Werkgroep Versterking Eierketen benoemd en voor een groot deel al in gang gezet. Dit gaat onder andere over het inrichten van een meldpunt voor signalen van fraude en overtredingen en een servicepunt waar pluimveehouders terecht kunnen met vragen over wetgeving. Dit zijn waardevolle verbeteringen waar IKB Ei al mee aan de slag is gegaan. Het rapport biedt handvatten om dit nog verder te verbeteren en om ook de overheid hierbij te betrekken. Ook is het CBL blij met de aanbeveling aan de NVWA om samen met het OM te kijken naar de mogelijkheden om sneller en meer informatie te delen over overtredingen, ook wanneer er een strafrechtelijk onderzoek aan de orde is.   
Tenslotte is het CBL een voorstander van aanmelding van IKB Ei bij ketenborging.nl, de website waarop door de NVWA geaccepteerde voedselveiligheidsschema’s staan. Hoe meer schema’s geaccepteerd zijn, hoe beter.