Voor de tweede keer op rij laat de monitoring van de NVWA een gestage daling zien van zout in voedingsmiddelen. Er zijn twee rapporten verschenen: de Monitoring van het gehalte aan zout in diverse levensmiddelen 2017 en de Monitoring van levensmiddelen waarvoor afspraken zijn gemaakt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Productgroepen die onder het Akkoord vallen laten een grotere daling zien dan productengroepen die (nog) niet onder het Akkoord vallen. Het afgelopen jaar zijn ook afspraken gemaakt voor verregaande reductie in suiker (groenteconserven en appelmoes). De supermarktbranche is blij dat de inspanningen en het commitment van de branche z’n vruchten afwerpen.
Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is een belangrijke basis voor productverbetering. Door afspraken te maken over maximumnormen voor suiker, zout en/of verzadigd vet voor alle producten in het schap is aandacht voor suiker, zout en/of verzadigd vet de gewoonste zaak van de wereld geworden. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt hier nu bijvoorbeeld ook aandacht aanbesteed. Dit maakt het makkelijker om gezondere innovaties te introduceren én het versterkt bestaande initiatieven op het gebied van gezondere samenstellingen. Het Akkoord heeft daarmee een breder effect dan alleen het voldoen aan de norm.
Uit de monitor blijkt dat helaas nog niet alle producten van afgeronde afspraken voldoen aan de norm. “Hoewel de maximumnormen een middel is om een algemene reductie te bereiken, is het wel van belang dat producten die onder het akkoord vallen, voldoen aan de norm. We kijken kritisch  naar de productgroepen die hierin achterblijven. Gelukkig zien we wel dat ook in deze lastige groepen zoals bouillonblokjes en salami, het zogenaamde hooghangende fruit, het aantal producten dat nog niet voldoet, kleiner en kleiner wordt” zegt Marc Jansen, directeur CBL. Daarnaast is het van belang om ook te kijken naar de inspanningen van verkooppunten die niet bij het akkoord zijn aangesloten.
Het Akkoord loopt tot 2020, maar afspraken die de komende jaren worden gemaakt lopen tot na 2020 door. Voor 2018 staan o.a. de productgroepen toastsalades, gehakt, satésaus en een vervolgstap voor zuivel op de agenda.
Uitvoering geven aan het Akkoord is één van de vele activiteiten van supermarktorganisaties op het gebied van gezondheid. Andere initiatieven zijn; aandacht voor eten volgens de Schijf van Vijf in consumentenbladen en op de winkelvloer, deelname aan Jongeren op Gezond Gewicht en het uitgebreide aanbod groente en fruit in de winkel. Vergeet daarbij innovaties als groentepasta of vleesproducten waarvan een deel uit groenten bestaat niet.