Vandaag publiceerde het RIVM de Herformuleringsmonitor 2016 die een vergelijking maakt tussen het verzadigd vet-, zout- en/of suikergehalte in levensmiddelen in 2011 en 2016. Het rapport laat een brede daling zien van met name zout en verzadigd vet in een groot aantal productgroepen. Vooral in de productgroepen waarin de afspraken die gemaakt zijn onder de paraplu van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling al zijn geïmplementeerd, zijn positieve resultaten te zien. Dit betreffen bijvoorbeeld groenteconserven, vleeswaren en soepen en sauzen. Ook de NVWA kwam vandaag met cijfers over het zout- en verzadigd vetgehalte in levensmiddelen. De NVWA heeft onder andere geanalyseerd in hoeverre producten aan de afgesproken normen voldoen. Gebleken is dat hoewel niet alle producten aan de norm voldoen, zoutgehaltes wel behoorlijk gedaald zijn.

Het CBL is verheugd dat de onderzoeken laten zien dat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling zijn vruchten afwerpt en tot significante verbeteringen in de productsamenstelling leidt. De Nederlandse samenleving heeft minder behoefte aan suiker en zout en de effecten op de volksgezondheid zullen na verloop van tijd ook zichtbaar worden. "De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid binnen het Akkoord werkt en moet in de huidige vorm worden voortgezet" aldus Marc Jansen, directeur van het CBL. Op die manier kan de ambitie om in 2020 als consument maximaal 6 gram zout en maximaal 10 energie% verzadigde vetten te consumeren worden bereikt. Uiteraard is er nog werk te doen. In tegenstelling tot de berichtgeving over steeds meer suiker in levensmiddelen, is het suikergehalte in de meeste productgroepen stabiel gebleven. “Uiteraard zijn wij daar niet tevreden mee en wordt hier hard aan gewerkt. Dit jaar moeten bijvoorbeeld de afspraken over de vermindering van toegevoegd suiker in zuivel geïmplementeerd zijn. Ook worden er op dit moment afspraken gemaakt over verlaging van suiker in groenteconserven en later dit jaar staan sauzen, zoals ketchup, op de agenda.”

Volgens Marc Jansen is het gezamenlijk vaststellen van maximumnormen een effectief middel, maar bijna nog belangrijker vindt hij dat het reduceren van verzadigd vet, zout en suiker, een belangrijk gespreksonderwerp is geworden tussen supermarkten en fabrikanten.

Met het nakomen van de afspraken binnen het Akkoord laten de Nederlandse supermarkten zien hun taak als het gaat om de ontwikkeling van gezonde leefpatronen serieus te nemen. Gezondheid is een belangrijk thema voor de supermarkt- en foodservicebranche. Dit blijkt ook uit andere initiatieven zoals het centraal stellen van de Schijf van Vijf in de supermarkt, een aantrekkelijk aanbod van groenten en fruit en de introductie van innovatieve producten zoals snoepgroenten, fruitsnacks en groente spreads. Recent onderzoek van ABN AMRO laat zien dat deze brede aanpak werkt: meer mensen letten op de gezondheidswaarde van hun voeding. De verkopen van gezonde producten, zoals groente en fruit, zullen ook de komende jaren blijven stijgen. Terwijl de verkopen van producten die bekend staan als ongezond of minder gezond zijn naar verwachting structureel omlaag zullen gaan. Samen voor een gezonder Nederland. Wij staan ervoor.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Begin 2014 ondertekenden minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, met als doel zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Per productcategorie worden hiervoor maximumnormen vastgesteld.