Verpakkingen om producten die in de supermarkt te vinden zijn, hebben een belangrijke functie. Zo zorgt een verpakking er bijvoorbeeld voor dat een product langer houdbaar en beschermd is. Maar, verpakkingen hebben ook impact op het milieu. Om deze impact zoveel mogelijk te reduceren, werken de leden van het CBL volgens een aantal ambitieuze doelstellingen. In het vandaag gepubliceerde position paper ‘Duurzaam verpakken’ worden de uitgangspunten voor een duurzaam verpakkingsproces uitgelegd.

De supermarktbranche leeft diverse doelstellingen per 2025 na, zoals ook te lezen is in het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019-2022. Zo ligt er in 2025 bijvoorbeeld twintig procent minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten, is 95 procent van het verpakkingsmateriaal recyclebaar verpakkingsmateriaal en wordt er voor honderd procent gebruik gemaakt van wegwerp- en recyclingslogo’s.

Richtlijnen voor materiaalkeuze
Het vandaag gepubliceerde position paper ‘Duurzaam verpakken’ bespreekt de inrichting van een duurzaam verpakkingsproces en gaat in op diverse stadia van verpakken: van de verpakkingsfase tot de gebruiks- en afvalfase. Zo maken de leden van het CBL, in lijn met het Brancheplan, diverse afwegingen met betrekking tot de materiaalkeuze van verpakkingen. Onder meer recyclebaarheid is cruciaal, maar ook elementen als voedselveiligheid, houdbaarheid en CO2-uitstoot van het logistieke proces spelen een belangrijke rol.

De leden van het CBL vinden het van belang om één lijn te trekken in de materiaalkeuze voor food en non-food verpakkingen. Op deze manier wordt een eenduidig signaal afgegeven naar de markt en kan collectief gewerkt worden aan de opgestelde doelstellingen. Zo zet de branche in op de uitfasering van polystyreenverpakkingen en krijgen transparante en licht gekleurde verpakkingen de voorkeur boven donkergekleurde verpakkingen of zwart plastic. Laminaat, coating of lak gebruiken supermarkten enkel indien dit nodig is.

De noodzaak voor een uniform afvallandschap en communicatie richting de consument
Wat betreft de laatste fase, de afvalfase, moedigt het CBL gemeenten aan zoveel mogelijk één lijn te kiezen bij de inrichting van inzamelingssystemen. Op deze manier kan zo eenduidig en helder mogelijk richting de consument gecommuniceerd worden. Het is immers belangrijk dat de consument weet op welke manier verpakkingen moeten worden gescheiden. Wegwerp- en recyclinglogo’s kunnen hierbij richting geven. In Europees verband blijft het CBL pleiten voor uniformiteit met betrekking tot inzamelsystemen en wegwerpregels, zodat verpakkingen die Europees worden verspreid ook consumentencommunicatie kunnen bevatten.

Meer informatie?
Meer weten over de verschillende stadia van verpakken en de werkwijze van de leden van het CBL om de gestelde doelstellingen voor 2025 te behalen? Lees dan het position paper ‘Duurzaam verpakken’.