Het juist naleven van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol staat bij alle ketensupermarkten hoog op de agenda. Het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven, is blij dat dit zijn vruchten afwerpt. Voor de verkoop van alcohol is de naleving gestegen van 63,3% naar 71,8%. Onderzoeksbureau Objectief onderzocht de naleving van de verschillende verkooppunten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100% halen. Het CBL loopt in lijn met deze ambitie. Dit zet onze branche aan om ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen. Training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles staan daarbij centraal. Zo worden er bijvoorbeeld in week 21 tijdens de themaweek NIX Zonder ID verschillende activiteiten ondernomen om het onderwerp extra onder de aandacht te brengen bij supermarktmedewerkers. Het CBL verwacht dat de stijgende lijn zich voortzet.