In Brussel heeft het Parlement ingestemd met het voorstel voor een geharmoniseerd systeem voor het uitvoeren van officiële controles op bedrijven in de voedselketen. Het CBL is verheugd dat binnen Europa gestreefd wordt naar een uniforme aanpak, omdat de producten die in de Nederlandse schappen liggen niet alleen uit Nederland, maar ook vaak uit andere EU-landen komen.
Het komt de voedselveiligheid ten goede wanneer alle landen van de EU dezelfde standaarden aanhouden voor inspecties op voedsel. Door de afgelopen incidenten met voedsel is gebleken dat ook gesjoemel of onveilig werken door buitenlandse bedrijven kunnen leiden tot ongewenste situaties in Nederland. Het CBL is er van overtuigd dat dit door meer uniformiteit en samenwerking efficiënt teruggedrongen kan worden.
Ook heeft het Parlement gestemd over openbaarmaking van de inspectieresultaten: deze worden alleen, onder strikte voorwaarden, openbaar gemaakt als bijvoorbeeld de volksgezondheid in het geding is. Een goede zaak vindt het CBL. Wanneer er een voedselveiligheidsrisico is, moet de consument zo snel mogelijk volledig geïnformeerd worden. Alle andere gevallen zijn een zaak tussen het bedrijf en de inspectie. Bij overtredingen krijgt een bedrijf een boete en moet de misstand opgeheven worden. In het uiterste geval moet het bedrijf worden gesloten. Dit is geen publieke informatie, net zoals snelheidsovertredingen geen publieke informatie zijn. Wanneer je de consument met dit soort gegevens overvoert, treedt informatie-inflatie op en worden de echt belangrijke zaken niet meer herkend.
Het CBL pleit ervoor om ook in de verdere behandeling van het voorstel het doel van de verordening in het oog te houden: een stevig fundament voor een uniforme Europese borging van de veiligheid van de producten die de consument in ieder willekeurige supermarkt in Europa vindt.