Het akkoord borduurt voort op de initiatieven van de supermarktbranche en fabrikanten waarmee het zout- en verzadigd vetgehalte in verwerkte groenten en vleeswaren werd verminderd. Het CBL is blij dat met steun van het ministerie nu ook andere branches aanhaken waardoor grote stappen kunnen worden gezet zodat gezond kiezen uiteindelijk vanzelf gaat voor de consument.
Download hier het akkoord.
Lees onderstaand het persbericht:
Schippers en bedrijfsleven tekenen akkoord vermindering zout, vet en calorieën
Den Haag, 23 januari 2014 – Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Akkoord met het bedrijfsleven getekend om de samenstelling van producten te verbeteren. Doel is om gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën in producten verder te verlagen. Hierdoor ontstaat een gezonder productaanbod waardoor de gezonde keuze makkelijker wordt. Naast de minister zetten het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) een handtekening onder het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.

Haalbare normen met ambitie
Het bedrijfsleven (retail en producenten) heeft voor een aantal productcategorieën al afspraken gemaakt.  Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar meer productgroepen. De concrete afspraken worden gepubliceerd op een website die binnenkort online gaat. Het bedrijfsleven stelt zelf de maximumnormen per categorie. Voorwaarde is dat de normen haalbaar zijn, maar ook voldoende ambitie hebben. Daarbij weegt het advies van een wetenschappelijke Adviescommissie zwaar. De selectie van de productcategorieën wordt gebaseerd op relevantie voor de volksgezondheid. Bijvoorbeeld de mate waarin een product gegeten wordt en de verbetering die mogelijk is.

Minister Schippers stelt een Wetenschappelijke Adviescommissie in om de afspraken onafhankelijk te toetsen op ambitieniveau. Naast voedingskundige en producttechnologische kennis zal ook expertise aanwezig zijn rond consumentengedrag.

Intensiveren en versnellen
Het tempo kan  hoger, vindt minister Edith Schippers: “Met dit akkoord willen we de verbetering van producten en maaltijden over de hele linie verbreden en versnellen. De bedoeling is dat consumenten vanzelf minder zout, verzadigd vet en calorieën binnenkrijgt. Door verbetering van de productsamenstelling en een gezond aanbod. Zo wordt de gezonde keuze steeds gemakkelijker”, aldus minister Schippers van Volksgezondheid. De minister bespreekt jaarlijks de voortgang met de partijen.

Het akkoord vloeit voort uit het huidige Platform Productsamenstelling, een samenwerkingsverband tussen de industrie (FNLI) en supermarkten (CBL) dat werd opgericht in 2011 om sectorgewijs, per productcategorie, reële maximumnormen voor de hoeveelheid zout, verzadigd vet en/of calorieën op te stellen. In het huidige akkoord zijn ook de horeca (KHN) en cateraars (Veneca) aangesloten omdat er ook via de horeca en bedrijfsrestaurants veel geconsumeerd wordt.

Veel bedrijven zijn al langer bezig met voedingskundige verbetering van producten en uitbreiding van hun aanbod met magere, light- of dieetproducten. Eerder werden al  goede  stappen gezet om zout in groenteconserven en zout én verzadigd vet in diverse soorten vleeswaren te reduceren. Ook in brood en Goudse kaas is de hoeveelheid zout gestaag afgenomen. De eerstvolgende stap is om ook voor koekproducten, soepen en sauzen tot maximumnormen te komen.