Het aantal jongvolwassenen dat door de politie als verdachte van een (steek)wapenincident wordt geregistreerd, stijgt. En dat is niet normaal. Daarom hebben lokale en landelijke organisaties, waaronder de retail, in het Actieplan Wapens en Jongeren afgesproken gezamenlijk het wapenbezit onder jongeren terug te dringen.

In het kader van het actieplan werkt de overheid aan wetgeving die messenverkoop alleen aan personen van 18 jaar en ouder mogelijk maakt. Dit wetgevingsproces kost veel tijd en daarom nemen winkels en online verkopers nu al vrijwillig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verschillende brancheorganisaties, waaronder het CBL, steunen dit initiatief en roepen alle (online) verkopers van messen op mee te doen. Het CBL heeft een definitie opgesteld voor leden die de afspraak met de overheid willen opvolgen.

Toolkit
Er is een gezamenlijke toolkit samengesteld die retailers stimuleert mee te doen en de boodschap ‘messen verkoop alleen aan 18+’ in de (web)winkelcommunicatie ondersteunt. De pdf-documenten zijn drukklare bestanden. De sticker (80 x 80) moet lasergesneden worden, er is een aparte kleurlaag voor deze uitsnede in het bestand.

De downloads zijn tevens op de website van het CCV te vinden. Ook is door de verschillende brancheorganisaties een gezamenlijke kernboodschap en Q&A opgesteld.