Op 30 januari 2024 is een nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden gepresenteerd. Deze zogenaamde ‘Huurdersvariant’ is een variant op het veelgebruikte ROZ-model Huurovereenkomst. De nieuwe Huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. Het CBL heeft aan deze Huurdersvariant meegewerkt en onderschrijft het belang van meer evenwichtige en evenredige huurcontractbesprekingen.

Afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij huurders in de retail en horeca over het veel gebruikte, maar onvoldoende evenwichtige model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders, verenigd in de Raad Onroerende Zaken, is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand. De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen. Onderhandelingen daarover met de verhuurders bleken zeer moeizaam te zijn en langdurige en kostbare procedures waren daardoor helaas noodzakelijk. Te weinig waren verhuurders bereid te zoeken naar passende oplossingen.

Evenwicht en evenredigheid
De Huurdersvariant zorgt voor evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. Daaraan hebben huurders van een winkel- of horecapand vanwege toenemende regeldruk grote behoefte.

De initiatiefnemers, Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om bij het aangaan van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.

Complete toolkit
De Toolkit Huurdersvariant is hier te downloaden en bestaat uit de volgende vijf documenten:

Document 1: Huurdersvariant model huurovereenkomst winkelruimte ROZ 2022
Een overeenkomst voor het huren van een winkel- of horecaruimte. De Huurdersvariant is een variant op het ROZ-model, met wijzigingen en toevoegingen die meer rekening houden met de belangen van huurders. Deze Huurdersvariant kan door huurders worden ingebracht om als basis te dienen voor de gesprekken tussen verhuurders en huurders om te komen tot een meer evenredige en evenwichtige
huurovereenkomst.

Document 2: Toelichting op Huurdersvariant
Een uitgebreide toelichting op de Huurdersvariant. Hierin staat beschreven wat er gewijzigd is ten opzichte van het ROZ-model en waarom. Uit deze toelichting kunnen huurders ook argumentatie halen over waarom ze de tekst van het ROZ-model willen wijzigen.

Document 3: Oplegger Huurdersvariant ROZ 2022
Dit document bevat de aanpassingen in de Huurdersvariant ten opzichte van de model Huurovereenkomst Winkelruimte van de ROZ. Mocht het niet lukken om de Huurdersvariant als basis te nemen voor de gesprekken met verhuurder over een nieuwe huurovereenkomst, dan kan dit document worden gebruikt om aan verhuurder aan te geven waar je als huurder aanpassingen in de concept-huurovereenkomst wenst. Deze oplegger is dan tevens een basis voor de met verhuurder te voeren gesprekken.

Document 4: Huurdersvariant omzethuurbepaling ROZ-2022
Dit document is een variant op de model omzethuurbepaling van ROZ met wijzigingen en toevoegingen die meer rekening houden met de belangen van huurders. Niet alle huurders willen omzethuur en dus gebruik je dit document alleen als omzethuur onderdeel is van de gesprekken met de verhuurder.

Document 5: Huurdersvariant model proces-verbaal van oplevering ROZ
Dit document is een variant op de model proces-verbaal van oplevering van ROZ. Dit document kan als basis worden gebruikt als het gehuurde door de verhuurder aan de huurder wordt opgeleverd.