Het CBL heeft in samenwerking met ketenpartijen het initiatief genomen om de productie van vlees dier- en milieuvriendelijker te maken. Dit heeft geleid tot een duurzamer vleesassortiment, specifiek gaat het om duurzamer varken en kip. Een voorbeeld is het Varken van Morgen dat sinds 2015 in de schappen ligt. Het Varken van Morgen is herkenbaar aan het GlobalG.A.P. nummer. Ook is alle verse en diepvries vis voorzien van een keurmerk. ASC of gelijkwaardig in het geval van wildgevangen vis en MSC of gelijkwaardig in het geval kweekvis.

Sinds 2006 heeft het CBL in samenwerking met onder meer de Dierenbescherming het initiatief genomen tot de Stichting Weidegang. Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Alle verse (huismerk)- zuivelproducten dragen het keurmerk Weidegang.