Veilig boodschappen doen

 

Hoe zorgen supermarkten ervoor dat klanten en medewerkers anderhalve meter afstand houden?

Supermarkten laten maximaal één klant per 10 m2 winkelvloer tegelijk toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten doen daarbij de dringende oproep aan klanten om boodschappen alleen te doen. Zo zijn er niet meer mensen in de winkel dan nodig en is het makkelijker om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Via posters en andere uitingen herinneren supermarkten de klanten aan de noodzaak van voldoende afstand houden. Bij kassa’s staan om de anderhalve meter strepen op de vloer voor klanten die in de rij staan. Bezorgdiensten van supermarkten bezorgen voorlopig alleen nog tot aan de deur.

Hoe regelen supermarkten dat er niet meer dan één klant per 10 m2 winkelvloer binnen is?

Supermarkten kunnen dit op verschillende manieren regelen. Bijvoorbeeld met technische hulpmiddelen zoals een stoplichtsysteem of door het aantal winkelwagens of mandjes te beperken. Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.

Moeten klanten een mondkapje dragen in de winkel?

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen. Supermarkten volgen daarin het advies van de overheid. De supermarkten en foodservicebedrijven die bij het CBL zijn aangesloten, zullen de klanten actief op de mondkapjesplicht attenderen.

Klanten die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn welkom om hun boodschappen te doen. De privacywetgeving staat het supermarktmedewerkers echter niet toe medische gegevens van klanten op te vragen. Wij gaan ervan uit dat klanten hier op een juiste en verantwoorde manier mee omgaan.

Mensen in een scootmobiel of rolstoel kunnen geen winkelwagen meenemen. Mogen zij nog boodschappen doen?

Natuurlijk moeten mensen in een scootmobiel of rolstoel hun boodschappen kunnen doen. Supermarkten gaan daar pragmatisch en schappelijk mee om. Ook voor deze klanten geldt natuurlijk wel dat zij anderhalve meter afstand moeten houden van anderen.

Klanten moeten zo veel mogelijk alleen boodschappen doen. Mag een hulphond nog wel mee?

Ja, klanten die een hulphond hebben, mogen die meenemen naar de supermarkt. Dat is wettelijk bepaald.

Mogen alleenstaande ouders hun kinderen meenemen naar de winkel?

Ook voor alleenstaande ouders geldt de oproep: kom zo veel mogelijk alleen. Als kinderen nog niet alleen thuis kunnen blijven en het écht niet mogelijk is om iemand anders te vragen boodschappen te doen of even op de kinderen te letten, dan mogen alleenstaande ouders hun kinderen meenemen. Ouders moeten hun kinderen dan wel goed bij zich houden in de winkel en zorgen dat zij voldoende afstand houden van anderen.

Bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn verboden. Geldt dat verbod ook in de supermarkt?

Afhankelijk van de grootte van de winkel, mogen in de supermarkt meer dan 30 mensen tegelijk aanwezig zijn. Per 10 m2 winkelvloer laten supermarkten één klant toe. Grote winkels met een vloeroppervlak van 2000 m2, mogen dus 200 klanten tegelijk toelaten. Met maximaal één klant per 10 m2 is er voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden.

Veel verschillende klanten raken de winkelwagens, mandjes, handscanners en pinautomaten aan. Zijn die wel schoon?

Supermarkten besteden extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel en maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Bovendien kunnen klanten, als zij dat willen, hun eigen winkelwagen of mandje nog eens extra schoonmaken met de desinfectiemiddelen die de supermarkt daarvoor beschikbaar stelt.

Het RIVM zegt dat de kans op besmetting via geld klein is. Waarom willen supermarkten dan toch dat klanten pinnen?

De kans op besmetting via geld is niet groot, maar als de klant en de kassière geld uitwisselen, is de kans op handcontact wél groot. Dat willen supermarkten zo veel mogelijk voorkomen. Supermarkten doen daarom de oproep om contactloos of met PIN te betalen. Als een klant echt alleen contant kan betalen, dan kan de klant het geld op de kassa leggen. De kassière legt eventueel wisselgeld ook op de kassa, zodat de klant het kan pakken.

Terug naar boven ↑

Sociaal boodschappen doen

 

Is het nodig om extra boodschappen in te slaan?

Nee. Er is ruim voldoende voedsel beschikbaar in Nederland en ook hygiëneproducten zijn er genoeg. Supermarkten worden meerdere malen per dag opnieuw bevoorraad. Consumenten kunnen dus hun normale boodschappenroutine aanhouden en hoeven thuis geen extra voorraad aan te leggen. Door alleen te kopen wat je nodig hebt, zorgen we er samen voor dat iedereen normaal boodschappen kan blijven doen.

Hoe zorgen supermarkten ervoor dat de schappen gevuld blijven?

Supermarkten zetten extra mensen en vrachtauto’s in om te zorgen dat er voldoende aanbod is in de winkel. Supermarkten worden dagelijks meerdere malen bevoorraad. Duizenden chauffeurs rijden af en aan en 300.000 vakkenvullers werken hard om de schappen te vullen en gevuld te houden. Ook producten die meer worden verkocht dan normaal, proberen we zoveel als mogelijk aan te vullen.

Welke producten worden veel verkocht?

Consumenten kopen vooral veel extra schoonmaakproducten, zoals zeep en reinigingsmiddelen, en houdbare producten.

Komt de voedselvoorziening in gevaar?

Daar is absoluut geen sprake van. Nederland is een grote voedselproducent en er is dan ook nog ruim voldoende voedsel in Nederland. Supermarkten en zelfbedieningsgroothandels zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse consument voldoende aanbod van producten heeft.

Wat als consumenten toch misgrijpen, omdat anderen wel extra producten kopen?

Wij vinden het heel vervelend als consumenten misgrijpen. De afgelopen weken hebben we allemaal gezien dat schappen soms leeg zijn en dat sommige klanten de dupe zijn geworden van het koopgedrag van anderen. Supermarkten roepen klanten dringend op om niet meer te kopen dan ze nodig hebben. Iedereen heeft voedsel, zeep en toiletpapier nodig. Dus houd rekening met elkaar, wees aardig voor elkaar en zorg dat anderen ook hun boodschappen kunnen doen.

Waarom leggen supermarkten geen beperkingen op aan wat een klant mag kopen?

Er zijn voldoende voorraden, dus beperkingen zijn niet nodig. Er is genoeg voor iedereen en supermarkten doen er alles aan om de schappen te vullen en gevuld te houden. Als iedereen rekening met elkaar houdt en dezelfde hoeveelheden koopt als normaal, kan elke klant gewoon zijn dagelijkse of wekelijkse boodschappen doen.

Terug naar boven ↑

Veilig werken in de supermarkt

 

Welke beschermingsmaatregelen zijn er voor supermarktpersoneel?

Bij de kassa’s zijn schermen van plexiglas geplaatst ter bescherming van de kassière en de klant, omdat bij de kassa de afstand tussen klant en medewerker minder is dan anderhalve meter. Posters en andere uitingen in de winkel herinneren de klanten eraan om voldoende afstand te houden tot andere klanten én tot vakkenvullers. Vakkenvullers dragen een mondkapje en speciale kleding om klanten te wijzen op het houden van afstand. Medewerkers kunnen rolcontainers om zich heen zetten om voor voldoende afstand te zorgen.

Waarom dragen niet alle supermarktmedewerkers mondkapjes?

Vanaf 1 december 2020 gaat de mondkapjesplicht in. Ook alle medewerkers op de werkvloer moeten vanaf 1 december een mondkapje dragen. De afgelopen weken werden zij al dringend geadviseerd om deze te dragen.

Waarom dragen supermarktmedewerkers geen handschoenen?

Supermarkten volgen de adviezen van het RIVM. Het RIVM vindt handschoenen dragen niet nodig en geeft aan dat het zelfs averechts kan werken.

Terug naar boven ↑

 

Overige maatregelen

 

De zelfbedieningsgroothandels waren open voor gewone consumenten. Waarom nu niet meer?

Vanaf donderdag 15 oktober kunnen ook consumenten zonder pas weer boodschappen doen bij de zelfbedieningsgroothandels. De tijdelijke opening voor gewone consumenten geldt in ieder geval zo lang restaurants en cafés volledig gesloten zijn. Ook tijdens de lockdown in het voorjaar waren zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open voor consumenten zonder pas.

Door de sluiting van de horeca neemt de druk op de supermarkten opnieuw fors toe. De openstelling van de groothandels is wenselijk om klanten meer mogelijkheden te geven om voldoende afstand te kunnen houden bij het boodschappen doen.

De venstertijden zijn tijdelijk opgeschort. Wat betekent dat?

Vrachtwagens mogen in een groot deel van de gemeenten alleen tijdens de zogenaamde venstertijden supermarkten bevoorraden, bijvoorbeeld van 7.00 uur tot 11.00 uur. Veel gemeenten hebben eind oktober de venstertijden tijdelijk opgeschort, zodat supermarkten meer mogelijkheden hebben om de schappen goed gevuld te houden. Tijdens de eerste golf in het voorjaar waren de venstertijden ook al tijdelijk opgeschort.

 

Terug naar boven ↑