Het CBL is nauw betrokken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan is een initiatief van wetenschappers, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank om de landbouw, natuur en openbare ruimte zo in te richten dat het biodiversiteitsverlies wordt teruggedraaid. Het CBL stimuleert vanaf 2019 haar leden bij te dragen aan een betere positie voor boeren en tuinders die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Daarnaast spannen de Nederlandse supermarkten zich vanaf 2019 in om biodiversiteit een prominentere plek te geven in de keurmerken, standaarden en certificering waar zij gebruik van maken.