Het CBL heeft in 2018 het klimaatplan herzien. Het doel van het klimaatplan is om de milieu-impact van de supermarkten aanzienlijk te verminderen. Het klimaatplan bestaat uit de onderdelen voedselverspilling tegengaan, duurzame verpakkingen en energiebesparing. Het CBL is ook betrokken bij de gesprekken over een klimaatakkoord.

Voedselverspilling tegengaan
Het tegengaan van voedselverspilling staat hoog op de agenda van de Nederlandse supermarkten. Supermarkten hechten veel waarde aan het reduceren van voedselverspilling, omdat de productie van voedsel een significante milieu-impact heeft. Het CBL heeft samen met haar leden de volgende doelstelling vastgesteld: ‘In 2030 is de wereldwijde voedselverspilling in de keten per persoon per jaar gehalveerd ten opzichte van 2015’. Deze doelstelling is conform de UN SDG 12.3.

Er zijn stappen gezet om voedselverspilling tegen te gaan. Met partners zijn er initiatieven gestart om ketenbreed de ambitie te realiseren. Het CBL is twee publiek-private samenwerkingen gestart om voedselverspilling bij de consument tegen te gaan. De branche voelt een verantwoordelijkheid om samen te werken met ketenpartners aan bewustwording bij de consument.

  • Het CBL is penvoerder van de publiek-private samenwerking (PPS) Houdbaarheid begrepen. Dit project richt zich volledig op de consument en het effect van houdbaarheidsdata op verspilling. Partijen als het Voedingscentrum, Wageningen University & Research (WUR), verpakkende bedrijven, retailers, en Milieu Centraal zijn aangesloten.
  • Het CBL werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, FNLI en NZO binnen de Green deal Over de datum? De campagne focust zich op het verschil tussen THT en TGT. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de voedselverspilling bij de consument komt door verwarring over de termen THT en TGT.

Daarnaast werken alle supermarktorganisaties samen met de Voedselbanken. Zo kunnen producten die tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen gedoneerd worden. Daarmee vindt voedsel dat verspild dreigt te worden toch nog zijn weg naar consumenten die het nodig hebben.

Duurzame Verpakkingen

Verpakkingen hebben verschillende functies. Verpakkingsmateriaal draagt bij aan voedselveiligheid, minder voedselverspilling en voorziet de consument van informatie over het product. Tegen de trend van toenemend gemak en meer verpakkingsmateriaal hebben de Nederlandse supermarkten begin 2019 afgesproken 20% minder verpakkingsmateriaal in de winkel te gebruiken. Daarnaast streven supermarkten ernaar om zoveel mogelijk duurzaam te verpakken. Per product wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van verpakken om zo de duurzaamste oplossing te kiezen. De branche streeft de volgende doelstelling na: In 2030 liggen er 20% minder verpakkingen in de winkel en zijn al onze verpakkingen voor 95% recyclebaar.

De branche streeft hiervoor de volgende ambities na:

  • 20% minder verpakkingsmateriaal
  • 95% recyclebaar verpakkingsmateriaal
  • 100% FSC, PEFC gecertificeerd karton en papier
  • 50% gebruik van rPET
  • 100% wegwerp- en recyclingslogo’s

Meer informatie is te vinden in het Brancheplan Duurzaam Verpakken 2019 -2022.

Energiebesparing

De afgelopen 10 jaar heeft de supermarktbranche flinke stappen gezet in energie-efficiëntieverbetering en het gebruik van duurzame energie. De volgende doelstelling is door het CBL en haar leden vastgesteld: ‘In 2030 is de bedrijfsvoering van de Nederlandse supermarkt CO2-neutraal.’

Het CBL heeft sinds 2010 een Monitor Energie-efficiency. Elk jaar wordt het energieverbruik, de efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen gemeten. Sinds 2018 wordt ook het koudemiddelverlies gemeten en dus ook de CO2-uitstoot van de winkels.

Klimaatakkoord

Naast het CBL-klimaatplan is het CBL betrokken bij het klimaatakkoord. Bij de klimaattafel Landbouw en landgebruik in het algemeen en Voedselconsumptie in het bijzonder. Namens de branche bespreekt het CBL mogelijke interventies die de consument kunnen bewegen om klimaatvriendelijker te consumeren.