Sinds vorige week nemen de medewerkers van circa 4000 supermarkten het weer tegen elkaar op in de jaarlijkse NIX Challenge. Dit is een wedstrijd in het juist inschatten van de leeftijd van jongeren die alcohol of tabak willen kopen. Supermarktmedewerkers hebben nog tot 2 juni de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de spannende finale op 14 juni. De winnaar van de NIX Challenge 2023 maakt dit jaar kans op een mooie geldprijs voor een teamuitje en mag zich natuurlijk een jaar lang de NIX Challenge-kampioen noemen!

Benieuwd hoe goed jij scoort? Doe dan zelf de NIX Challenge eens op www.nixchallenge.nl en ervaar dat het nog best lastig is om iemands leeftijd goed in te schatten.

Waarom de NIX Challenge 
Om ervoor te zorgen dat er geen tabak of alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar is een adequate leeftijdscontrole door medewerkers van supermarkten van groot belang. De NIX Challenge draagt hieraan bij. Door bewustwording te creëren onder ons personeel pogen wij elk jaar onze nalevingscijfers te verbeteren.

Dit sluit aan bij de afspraak die wij hebben gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord om in 2030 een 100% nalevingsscore te hebben. Ondanks dat het ministerie van VWS de thematafel rondom alcohol in 2022 heeft opgeheven blijven supermarkt zich uiteraard committeren aan de doelstellingen om problematisch alcoholgebruik terug te dringen en we hopen dat deze NIX Challenge hier een bijdrage aan levert.