Pers
Teksten

SPEECH VAN CBL-VOORZITTER BERT ROETERT TIJDENS DE CBL-HARINGPARTY 23 JUNI 2016

Goedemiddag dames en heren, ik heet u graag van harte welkom op de CBL haringparty. Een goede traditie waar we elkaar in een informele setting ontmoeten en bijpraten. Dit jaar is het al weer de 35e keer dat wij elkaar treffen in het Kurhaus. Voor ons reden om het eens anders aan te pakken. Daarom spreek ik u dit keer toe terwijl u staat, met de borrel in de hand. Ik beloof u, we maken het niet te lang.

Als koepelorganisatie CBL zijn wij er trots op dat wij hier wederom een omzetgroei bekend mogen maken. Onze branche doet het goed, met een jaaromzet van 35,9 miljard euro. Dat is 4,6% hoger dan in 2014. Onze mooie winkels en foodservice outlets, vriendelijke en deskundige medewerkers, prachtige producten en dienstverlening zijn succesvol. Nogmaals, daar mogen we met z’n allen trots op zijn!

Het is ook goed om te mogen constateren dat er forse stappen worden gezet op het terrein van verduurzaming van ons assortiment. Vaak in samenwerking met onze ketenpartners, want verduurzaming vergt nauwe afstemming en het maken van keuzes. Ik wil hier speciaal ons vleesassortiment in het zonnetje zetten: met 94% is bijna al het kippen- en varkensvlees in de Nederlandse supermarkten verduurzaamd. Ook is de doelstelling van 100% duurzame soja behaald. Voor duurzame palmolie en cacao hebben we dat met 99% nagenoeg voor elkaar. Deze mooie resultaten hebben we ook gedeeld in een rondetafel bijeenkomst met onze stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Het CBL organiseert deze ronde tafels rondom de voor onze branche belangrijke thema’s en nodigt daarbij ministeries, ngo’s en bijvoorbeeld vakbonden uit om met ons van gedachten te wisselen. Voor ons waardevolle bijeenkomsten waarbij we kunnen laten zien wat we doen als supermarkt- en foodservicebranche. Er is sprake van constructief overleg waarbij onze stakeholders qua belangen soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Door de discussies ontstaat er ook vaak begrip voor het feit dat op weg naar oplossingen vaak concessies moeten worden gedaan.

Dames en heren, een ander belangrijk thema voor ons is gezondheid. Gezondheid is een onderwerp dat onze klanten direct raakt. Bovendien heeft iedereen hier in deze zaal baat bij een gezonde klant. Wij zijn de grootste vers specialist van Nederland. Wij hebben dus als branche een unieke positie om Nederland gezonder te maken. Wij hebben een goed track record van initiatieven en we boeken resultaten. We krijgen ook kritiek dat het sneller en beter moet, en die kritiek merken wij aan als gratis advies vanuit betrokken groepen in de samenleving. Tegelijkertijd roep ik bij deze ook op om onze missie voor een gezonder Nederland te zien als een gezamenlijke missie. Het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te hebben. Veel waardevoller is het om vanuit een gezamenlijk doel de krachten te bundelen en het verschil te maken.

Voorbeeld van zo’n waardevolle samenwerking is het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Samen met onze ketenpartners zijn we er in geslaagd het aandeel zout, suiker en vet in producten terug te dringen. Zo maken we het de consument veel makkelijker om gezonder te eten en drinken. Honderden producten hebben we op deze manier gezonder gemaakt. We kiezen er bewust voor om met kleine stappen te reduceren en het hele assortiment aan te pakken. Hierdoor gaat de consument niet zelf suiker of zout toevoegen en bereiken we een grote groep die minder met gezondheid bezig is.  

Producten met een Vinkje moeten no?g minder zout, suiker en vet bevatten. Het Vinkje zorgt er voor dat de gezondere keuze de makkelijke keuze is. En het Vinkje heeft tot innovatie en productverbetering geleid. Ik weet, er is nogal wat discussie over de begrijpelijkheid van het Vinkje, met name over het Vinkje met de blauwe cirkel. Het CBL en de branche dragen graag bij aan een grondige discussie over de aanpassing van het Vinkje.

Minder verzadigd vet, zout en calorieën binnenkrijgen, kan ook door calorie-armere maaltijden te consumeren. Ook hier speelt de supermarkt een belangrijke rol door het eten van groente te stimuleren en kennis over te dragen. De komende jaren zullen wij daar fors op in zetten.

Ook pleiten wij er bij de politiek voor om lessen over gezond voedsel verplicht te stellen op basisscholen. Kinderen zouden weer moeten weten waar producten vandaan komen. Om zo ook met plezier bewust producten te kunnen eten en drinken die gezonder voor hen zijn.

Natuurlijk willen wij niet betuttelen, en is het altijd de klant die de uiteindelijke keuze maakt. Maar ik zie het wel als onze taak om daarbij te helpen, zodat de consument die bewuste keuzes ook kán maken. U hoort zo in de presentatie van Laurens Sloot hoe we dat op een succesvolle manier kunnen doen.

Ook u kunt straks een keuze maken: een heerlijk vette en gezonde haring, ook dit jaar weer van de firma Ouwehand, waarvoor veel dank. Of een hapje dat niet in de Schijf van Vijf staat. Aan u de keuze, maar bovenal: wat u ook kiest, geniet er van want ook dát draagt bij aan een goede gezondheid!

Bedankt voor uw aandacht.

De formele opening van de CBL-haringparty wordt afgesloten met de oproep tot verplichte voedseleducatie op alle basisscholen:

Dames en heren,
U hoorde het mij net al zeggen in mijn speech. Wij pleiten voor verplichte voedseleducatie op alle Nederlandse basisscholen. Gezonde voeding begint met gezond verstand. En goede kennis is daarvoor de basis. Ook bij de kinderen. Als kinderen al niet weten waar ons voedsel vandaan komt, hoe je het klaar moet maken en of het gezond is of niet… Wij zullen als CBL bij de politiek pleiten om voedseleducatie op alle scholen verplicht te stellen. En ik roep u op om ons pleidooi kracht bij te zetten door zo dadelijk uw handtekening te zetten. Pierre*, ik wil jou graag uitnodigen om als Kok des Vaderlands de eerste handtekening te zetten.

* Pierre Wind, Kok des Vaderlands, die zich inzet voor voedseleducatie voor kinderen.