Pers
Kort nieuws detail

De beste melkprijs houdt met alles rekening

Niemand is gebaat bij een te lage melkprijs. Supermarkten willen in de toekomst ook nog goede zuivelproducten aanbieden. Dat is alleen mogelijk met een melkveehouderij die gezond en toekomstbestendig is.


Daarom werken we samen, in ketenverband, met boeren, de overheid en andere partijen. Daarbij gaat het om meer dan alleen de beste melkprijs, want ook kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn, duurzaamheid, gezondheid, houdbaarheid, betrouwbare levering en een uitgebreid assortiment tellen.

In Nederland kennen we een melkproductie van 14,3 miljard kg. Niet alleen voor consumptie in Nederland, maar vooral ook voor de export. Want wist u dat meer dan 60% van de melk en zuivelproducten geƫxporteerd wordt? Een prestatie om trots op te zijn, want Nederlandse zuivel is internationaal te koop, zoals in Frankrijk, China en Nigeria. Dit betekent ook dat de exportmarkten de grootste invloed hebben op de melkprijs.

Maar hoe komt de melkprijs nu eigenlijk tot stand? Op basis van vraag en aanbod op de wereldmarkt wordt maandelijks de melkprijs vastgesteld door de coƶperaties of de particuliere afnemers waar de boeren hun melk aan leveren. Daarboven op ontvangen melkveehouders allerlei toeslagen, zoals weidemelkpremie, prestatietoeslag, winstdeling en overheidssubsidies. Supermarkten hebben hier helemaal geen invloed op. 

Bekijk hier onze advertentie.