Links
Overige links

www.passievoorfood.nl
Over duurzaamheid in de supermarkt.

www.supermarkt.nl
Over carrièrekansen en opleidingen.

www.supermanagerworden.nl
Imagocampagne werken in de supermarkt.

www.verduurzamingvoedsel.nl Over verduurzaming in de voedselketen.

www.nix18.nl
Over de NIX18 campagne voor alcohol en tabak.

www.svo.nl
Versopleidingen en trainingen, CBL convenantpartner voor niveau 1, 2 en 3.

www.cblfust.nl
Over het CBL-versfust.

www.gs1.nl
GS1 Nederland is de stichting die voor de Nederlandse markt het EAN-codesysteem en de elektronische berichtenstandaards voor Electronic Data Interchange (EDI) beheert. Ook vindt u hier informatie over RFID.
 
www.eurocommerce.be
Belangenorganisatie voor de detailhandel in Europa.

www.supermarktvanhetjaar.nl
Over de Supermarkt van het Jaar verkiezing. Het CBL is mede-organisator van de verkiezing.