Home
disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL is de belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarkten in Nederland.

Aan de samenstelling van de website is met grote zorg gewerkt. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. Het CBL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Het CBL kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's.