Het CBL
Gedragscode Mededingingsrecht

Het CBL hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de gehele branche en het verstrekken van informatie. Het CBL wil niet betrokken zijn bij besprekingen of besluiten die op gespannen voet staan of in strijd zijn met de regels van het mededingingsrecht. Daartoe hanteert het CBL de Gedragscode Mededingingsrecht. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop het CBL omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De code is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werk van de vereniging: de medewerkers van het verenigingsbureau, maar bijvoorbeeld ook bestuurs-, projectgroep- en commissieleden ('deelnemers').