Wetgeving
Wetgeving

Antenne voor de levensmiddelenhandel in Den Haag en Brussel

De levensmiddelenhandel zet jaarlijks 57 miljard euro om en draagt daarmee
voor bijna 10% bij aan het Bruto Nationaal Product. Supermarkten en
foodservicebedrijven spelen niet alleen een belangrijke rol in de economie,
maar ook in de maatschappij. De branche biedt werkgelegenheid aan
ruim 300.000 mensen en is daarmee één van de grootste werkgevers in
Nederland. Met een dagelijkse stroom van ruim 4 miljoen klanten staat de
levensmiddelenhandel midden in de samenleving, die steeds hogere eisen
stelt aan de producten die men koopt. En met het almaar stijgende aandeel
van huismerken en versproducten, nemen we de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van deze producten. Klanten
waarderen supermarkten met een 7½, een hoge score voor een economische
branche. Om politici en andere beleidsmakers en stakeholders inzicht te
geven in de gevolgen van wet- en regelgeving in de praktijk, organiseert
het CBL regelmatig werkbezoeken aan supermarkten, distributiecentra en
foodservicebedrijven. In Brussel is het CBL aangesloten bij Eurocommerce,
het Europese retailplatform. Ook wordt de agenda van het Consumer Goods
Forum
, dat wereldwijd opereert, in Nederland ingevuld door het CBL.
Het CBL werkt in Den Haag nauw samen met Detailhandel Nederland,
VNO-NCW en MKB Nederland.