Medewerkers en veiligheid
Wajong

In Nederland hebben bijna 200.000 mensen een Wajong uitkering. Deze mensen zijn op jonge leeftijd gehandicapt geraakt en krijgen een uitkering om toch mee te kunnen op de arbeidsmarkt. Door heel Nederland heen zijn mensen met een Wajonguitkering. Vaak zie je dat niet aan de personen zelf, maar ze kunnen zelf niet volwaardig meedoen in het arbeidsproces.

Veel supermarkten zijn maatschappelijk betrokken bij hun buurt en hebben iemand met een Wajonguitkering in dienst. In de praktijk blijken supermarkten ook goede mogelijkheden te hebben om een jong gehandicapten een kans te kunnen bieden om (weer) aan de slag te gaan.

Het gaat bij het plaatsen (bijna) altijd om maatwerk. Sommigen kunnen met wat extra begeleiding van een coach prima kassa draaien, anderen zijn liever fysiek bezig met de vracht of schoonmaakwerk. Door professionele begeleiding van daarin gespecialiseerde bureaus hebben de supermarkten duizenden medewerkers met een Wajonguitkering in dienst.

Voordelen van een Wajong medewerker voor de supermarkt

Zeer gemotiveerde medewerker
Mensen met een Wajonguitkering kunnen lang niet overal aan de slag. Ze waarderen het daarom des te meer wanneer zij een kans krijgen in de supermarkt. Daarom zijn het vaak zeer loyale en gemotiveerde medewerkers.

Waardering bij de klant
Het aannemen van een medewerker met een Wajong-uitkering kan rekenen op veel sympathie in de buurt. Als werkgever laat u zien betrokken te zijn bij het wel en wee van de buurt en bereid te zijn om mensen met achterstand een kans te geven. Veel klanten zullen dit herkennen en waarderen.

Geen extra kosten en begeleiding
Een werknemer met een Wajong-uitkering is niet even productief als andere werknemers en vraagt extra aandacht en begeleiding. Deze zorg kan volledig uit handen worden genomen door een loonkostenbijdrage en door een job-coach die de begeleiding verzorgt.