Medewerkers en veiligheid
Veilig werken (arbo)

Veilig werken is belangrijk voor supermarktmedewerkers en de klant. Het CBL heeft verschillende instructiefilms (ovens, snijmachines) ontwikkeld die daarbij helpen. Deze zijn on-line op www.supermarkt.nl te bekijken.

Om rugklachten te voorkomen is het belangrijk op een goede manier te tillen. Hiervoor is een tilwijzer te downloaden op www.supermarkt.nl Deze is ontwikkeld door het Productschap Dranken en geeft duideiljk weer waar je op moet letten als je zwaar en/of vaak tilt.