Medewerkers en veiligheid
Supermarkt.nl

De internetsite www.supermarkt.nl geeft (toekomstige) winkelmedewerkers inzicht in de functies in de supermarkt, de opleidingsmogelijkheden en de bedrijven in de branche.

Ook zijn er e-learning modules te vinden op de site. Veiligheid op de winkelvloer, regels rond de verkoop van alcohol en tabak, duurzaamheid en gezondheid zijn voorbeelden van de trainingen. Bij afronding van de trainingen wordt een CBL-certificaat verkregen, die kunnen worden verzameld in het CBL opleidingenpaspoort.