Medewerkers en veiligheid
Protocollen

Protocol Aanhouding Winkeldieven
Het protocol Aanhouding Winkeldieven is met grote belangstelling ontvangen. Inmiddels zijn ruim 4.500 posters verspreid onder de supermarkten. Deze posters zijn bedoeld om in de kantine de aandacht van de medewerkers te vestigen op wat te doen bij winkeldiefstal. Het Protocol is hierbij de uniforme gedragscode. Ook buiten de branche heeft men grote belangstelling voor het Protocol. Zo kreeg het CBL aanvragen van politiekorpsen uit het gehele land en het Openbaar Ministerie. Bovendien dient het Protocol als voorbeeld voor vele andere branches.

Protocol Bevoorrading Supermarkten
Om ook de veiligheid aan de achterdeur van de supermarkt te waarborgen heeft het CBL het Protocol Bevoorrading Supermarkten opgesteld. Het komt namelijk nogal eens voor dat winkeldieven met bijvoorbeeld leveranciers proberen binnen te komen via de achterdeur.

Aanpak veelplegers: standaard winkelontzegging
Het CBL heeft een standaard winkelontzegging voor de supermarkten ontwikkeld. Supermarkten werken al geruime tijd met deze winkelontzegging om veelplegers uit de supermarkt te weren. De winkelontzegging wordt opgelegd voor een periode van 1 jaar. De winkelontzegging is opgenomen in het CBL-protocol "Aanhouden Winkeldief".