Medewerkers en veiligheid
Veiligheid

Winkelcriminaliteit blijft de branche voor problemen plaatsen. Overvallen nemen in aantal af, maar het ermee gepaard gaande geweld levert trauma’s en uitval van medewerkers op. Om criminaliteit verder terug te dringen heeft het CBL intensief contact met politie en justitie. Daarnaast biedt het CBL hulpmiddelen om veiligheid op de winkelvloer te organiseren. Maatregelen die een ondernemer of manager kan nemen zijn opgesomd in de brochure 'Het organiseren van veiligheid in de supermarkt' die is te downloaden op www.supermarkt.nl Het CBL organiseert jaarlijks in oktober de Week van de Veiligheid om veiligheid extra aandacht te geven voordat de donkere maanden van het jaar beginnen.