Medewerkers en veiligheid
Supermarkt.nl

De internetsite www.supermarkt.nl geeft (toekomstige) winkelmedewerkers inzicht geeft in de functies in de supermarkt, de opleidingsmogelijkheden en de bedrijven in de branche. De site wordt ingezet bij de promotie door het CBL op voorlichtingsdagen en banenmarkten op scholen.